Tuin, terrein en landschap

Tuin, terrein en landschap

Piet Timmer is zijn loopbaan begonnen in de tuin- en landschapsarchitectuur. Voor particulieren is de tuin een verlengstuk van hun woonkamer, voor bedrijven is de uitstraling van de buitenruimte van hun organisatie belangrijk en voor de gemeenten de woonomgeving van woonwijken winkelcentra.

Ook is de landschappelijke inpassing van belang: hoe past een gebouw met zijn omgeving het beste in het bestaande landschap? Zowel particulieren als bedrijven kunnen dus bij ons terecht voor een tuinontwerp of terreinplan, met bijbehorend beplantingsplan!

Steeds meer bedrijven en instellingen weten dat een goede terreinindeling en een mooi aangelegde kantoortuin een positieve uitwerking heeft op klanten en medewerkers. Bij een terreinplan wordt onder andere rekening gehouden met de waterhuishouding, de ligging van de gebouwen, de functie van het terrein, de rijrichting van auto’s en of vrachtwagens, de plaats van de parkeerplaatsen en fietsenstalling. Het doel hierbij is om een onderhoudsarme inrichting te creëren, in een passende sfeer. Een beplantingsplan is hierbij ook een belangrijk onderdeel. Welk stuk van het terrein vraagt om afscherming met bomen, hagen of dergelijke. En op welk deel van het terrein wordt beplanting aangebracht om een verzorgde uitstraling te realiseren? Of om verbetering van het milieu te realiseren? Meer groen en bloemen voor insecten en bijen. In het beplantingsplan wordt gelet op uw mogelijkheden en wensen.

Terreinen van zorgcentra en woonzorgprojecten vragen een bijzondere aandacht voor inrichting. Het terrein wordt zo ontworpen dat ook mindervaliden probleemloos gebruik kunnen maken van het hele terrein. Verder kunnen we er voor zorgen dat bewoners gestimuleerd worden om actief mee te werken in de tuin. Mogelijk kiezen we dan voor moestuinen en of kweekkassen met bakken op geschikte werkhoogte in combinatie met ruimte voor (snij)bloemen, de zogenaamde pluktuin. Het verzorgende element speelt hierbij vaak een grote rol. Dat betekent dat bijvoorbeeld het integreren van een (kinder)boerderij tot de mogelijkheden behoort.

Een terreinindeling vraagt om een goede inpassing in het landschap. Bomen, hagen, speciale beplanting, ze zijn omgevingsbepalend. Het weglaten van deze elementen kan het vertrouwde beeld verstoren. Wij kunnen onze ontwerpen zo maken dat ze volledig zijn in te passen in het bestaande landschap.