Schets- en definitief ontwerp

Schets- en definitief ontwerp

Gesprek en vertrekpunt

Uw wensen staan centraal in onze dienstverlening. Zij vormen het vertrekpunt van het bouwtraject. Wij luisteren dan ook goed naar u.

Uw wensen, onze expertise

Onze ontwerpen komen voort uit persoonlijke gesprekken met u. Maar behalve uw wensen staan er ook onze ideeën in. Want wij beschikken over de expertise voor het invullen van een (ver)bouwplan. Zodoende resulteren de gesprekken met u in een deskundig en gedetailleerd ontwerp. Hierbij is het onze taak om uw wensen te vertalen naar een ontwerp dat tegelijkertijd voldoet aan het Bestemmingsplan en toetsing Welstand van de gemeente. Wij zullen u daarin duidelijk adviseren. Het definitieve ontwerp wordt vooraf gegaan door een (soms handmatig) schetsontwerp waarin de eerste ideeën in een bouwkundige tekening worden vastgelegd. Het definitief ontwerp is echter altijd een digitaal document, waarbij een 3D tekening tegenwoordig ook tot de mogelijkheden behoort.

Niet alleen een ontwerp

Voor de uitvoering van een bouwontwerp zijn vaak uiteenlopende acties vereist. Zo is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dan wordt het definitieve ontwerp nog verder door ons in detail uitgewerkt met constructietekeningen, detailtekeningen en bouwbesluitberekeningen. Onze dienstverlening stopt dus niet na het opleveren van het definitieve ontwerp. Ook voor het vervolg van het traject kunt u blijven rekenen op onze samenwerking.