Bestek en aanbesteding

Bestek en aanbesteding

Bestek

Voordat er met de bouw gestart kan worden, is een beschrijving nodig van het bouwwerk en de precieze werkzaamheden. Daarvoor wordt een bestek opgesteld. Hierin wordt het definitieve ontwerp tekstueel uitgewerkt in een uitgebreide werkomschrijving. In zo’n bouwkundig en of installatie bestek staan behalve technische omschrijvingen ook juridische vaststellingen.

Aanbesteding

Naast het omschrijven van bijvoorbeeld de te gebruiken materialen, werkwijzen, keurmerken, garantietermijnen en voorwaarden staat er in het bestek ook informatie over de aanbesteding. Daarbij gaat het onder andere over het bepalen van de betalingstermijnen, stelposten, start- en opleverdata. Op basis van de tekeningen en de bestekken kunnen aannemers en installateurs een prijsaanbieding doen. Wij kunnen het hele aanbestedingsproces voor u regelen. Dan verzorgen wij de selectie van en het uitnodigen van de aannemers en installateurs alsook de inschrijving en daadwerkelijke aanbesteding.

Deskundige bouwbegeleiding

Voor de daadwerkelijke uitvoering van uw bouwplannen kunnen wij periodiek toezicht houden op uw bouwproject. Dan controleren wij ter plekke de bouwwerkzaamheden en oplevering. Ook nemen we deel aan bouwvergaderingen. Onze bevindingen van de werkbezoeken en bouwvergaderingen worden vastgelegd in bouwverslagen. Deze verslaglegging wordt teruggekoppeld naar aannemer, installateur en opdrachtgever.