Monumenten

Monumenten

Gemeentelijk monument of Rijksmonument

Een pand kan de status gemeentelijk monument of rijksmonument hebben. Uw pand staat dan op deze manier geregistreerd in het monumentenregister. Voor een dergelijk pand gelden andere (soms strengere) regels. Er mag bijvoorbeeld niet zomaar een dakraam worden geplaatst, een gevel worden veranderd of kunststof kozijnen worden geplaatst. Er kan wel veel, maar binnen de regels en voorschriften. Wij besteden extra aandacht en zorg aan de detaillering. Eventuele verbouwplannen worden voorgelegd aan de Monumentencommissie. Zij beoordelen vanuit hun visie of een verbouwing toelaatbaar is, of dat er aanpassingen in het bouwplan gemaakt moeten worden.