Duurzaam en Energie

Duurzaam en Energie

Duurzaam bouwen en wonen

Duurzaam bouwen richt zich vooral op het toepassen van verantwoorde materialen, technieken en installaties. Ook het zuinig omgaan met energie, water en ruimte en het creëren van een gezond binnenklimaat passen bij het duurzaam bouwen en wonen. Het uitgangspunt bij duurzaam bouwen en wonen is om zó te bouwen dat de nadelige effecten op het milieu en de gezondheid zo klein mogelijk zijn.

Passief huis

Een passief huis – maar tegenwoordig ook kantoor, school of ander gebouw – is een woning die zo is ontworpen en gebouwd, dat er een minimum aan energie nodig is om het te verwarmen. Een passief huis is daarom vaak extreem goed geïsoleerd en op de zon georiënteerd.

Gezondheid

Goed isoleren betekent ook goed ventileren! Dit is van groot belang voor de gezondheid. Goed ventileren voorkomt schimmels en daardoor ziekten.

Maatregelen voor duurzaamheid

Er kunnen verschillende maatregelen worden getroffen om verantwoord bouwen en wonen mogelijk te maken. Denk hierbij aan het investeren in duurzame voorzieningen zoals:

  • Woning isoleren
  • Gasloos bouwen
  • Ventilatie met WTW  (warmte terugwinning)
  • Zonnepanelen/-collectoren
  • Warmtepompen (bodem of luchtwater)
  • Palletkachels
  • Led verlichting
  • Opvang regenwater
  • Duurzaam slopen
  • Ook tijdens het slopen of verbouwen wordt rekening gehouden met het zoveel mogelijk hergebruiken van bouwdelen en recycling van vrijgekomen materialen.

Stikstofbeleid

De industrie en de bouw moeten gaan meewerken aan het verminderen van de hoeveelheid stikstof in de lucht door het toepassen van innovatieve technieken en materialen. Volgens de overheid zou ook door “modulair, circulair, energieneutraal en natuurinclusief bouwen” de hoeveelheid stikstof kunnen verminderen. De discussie over het stikstofbeleid is echter momenteel in volle gang.