Over ons

Bouwkundig Teken- en Adviesburo Piet Timmer

Gezamenlijk ontwerp

Wat ons kenmerkt is dat we in gesprekken met u bespreken hoe uw bouwwerk eruit moet zien en wat haalbaar is. Door goed te luisteren naar uw wensen, zijn onze ontwerpen een juiste vertaling van wat u voor ogen heeft. Dit betekent dat wij uw ideeën opnemen in onze ontwerpen, maar tevens met u meedenken over mogelijke varianten en/of alternatieven die wellicht tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Tegelijkertijd voldoen deze ontwerpen aan de geldende besluiten en regels van bijvoorbeeld gemeenten of Waterschap. Wij zetten dus onze expertise in om uw plannen haalbaar te maken.

Vergunningcheck

Vanaf 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen verruimd. De mogelijkheden tot vergunningsvrij bouwen verschillen echter per locatie! En ook al mag u vergunningsvrij bouwen, er dient wel te worden voldaan aan het Bouwbesluit. Wij kunnen u hierin adviseren door te toetsen of een bouwplan vergunningsvrij mag worden gebouwd. Een uitgewerkte tekening is bij vergunningsvrij bouwen niet noodzakelijk, maar kan zeker een leidraad vormen als de bouw door een aannemer wordt uitgevoerd.

Uitwerking en uitvoering

Voordat een bouwontwerp daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, worden eerst verschillende voorbereidingen getroffen. Allereerst zal in veel gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Hiertoe wordt het ontwerp door ons in detail uitgewerkt. Voor een omgevingsaanvraag zijn constructietekeningen, detailtekeningen, bouwbesluitberekeningen en/of energieprestatieberekeningen nodig.

Totale bouwbegeleiding

Behalve met het aanvragen van de vergunningen kunnen wij u op tal van andere manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld met het maken van een bestek, het zoeken van aannemers, het aanbesteden van het werk of met de bouwbegeleiding. Kortom, het gehele traject vanaf de eerste schets tot en met de uitvoering van de (ver)bouw, kunnen wij voor u verzorgen en begeleiden.

Particulieren en bedrijven

Zoals u bij onze projecten kunt zien, werken wij voor zowel particulieren als bedrijven. Het kan dus gaan om nieuwbouw of verbouw van meerdere woningen en bijgebouwen. Denk hierbij aan het realiseren van een aanbouw, opbouw, erker, dakkapel, een interne wijziging of restylen van het pand. Verder ontwerpen wij schuurwoningen en hooibergen (als woning of als bijgebouw). Voor de zakelijke markt tekenen we recreatieverblijven, kinderboerderijen, nieuwbouw- en/of verbouwplannen van bedrijfspanden en kantoren. Om het plaatje compleet te maken, bedenken we de prachtigste tuinen voor zowel particulieren als bedrijven.