Stappenplan

Stappenplan

Omdat vaak onduidelijk is welke stappen er dienen te worden genomen om de uiteindelijke omgevingsvergunning in te dienen, geven wij de algemeen te doorlopen fasen hieronder weer:

Fase 1: Schets- en Definitief Ontwerp

 • Toetsen aan de Voorschriften van de gemeente (o.a. het Bestemmingsplan en de Vergunningscheck)
 • Eventueel inmeten van de bestaande toestand
 • Bestaande toestand tekenen
 • Schetsontwerp opzetten en het overleg met de opdrachtgever
 • Overleg met gemeente en het indienen van het schetsontwerp ter beoordeling door de Welstandscommissie (afhankelijk welke gemeente). De gemeente toetst het schetsontwerp aan het bestemmingsplan.
 • Globale begroting / kostenraming van de uitvoeringskosten (indien gewenst)
 • Definitief ontwerp omgevingsaanvraag na goedkeuring van Welstand
 • Uitwerken van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp als bestektekening.

Fase 2: Omgevingsaanvraag en vergunning

 • Constructieberekeningen en constructietekeningen
 • Bouwkundige tekeningen en het uitwerken van alle bouwkundige details
 • Energieprestatieberekening (EP-berekening) voor woningen en kantoorpanden
 • Bouwbesluitberekening
 • Het indienen van de omgevingsaanvraag
 • Indien nodig: het opstarten ontheffingen bij gemeente of overige instanties.

Fase 3: Bestek , aanbesteding en bouwbegeleiding

 • Bouwkundig bestek en installatiebestek
 • Selectie aannemers
 • Uitnodigen van de aannemers voor prijsopgaven, op basis van de bestekken en tekeningen
 • De inschrijving, het beoordelen van de prijsopgaven en het verzorgen van de opdracht aan de aannemer
 • De in fase 3 genoemde werkzaamheden lopen gelijk met de procedure van de omgevingsvergunning bij de gemeente. De opdracht aan de aannemer kan vaak eerder verstrekt worden dan de vergunning is verleend. Dit geeft de aannemer de ruimte het werk in te plannen, materialen te bestellen en daarbij rekening te houden met de nodige levertijden.
 • Houden van het periodiek toezicht op het werk en het controleren van het werk tijdens de uitvoering.
 • Houden van bouwvergaderingen en verslaglegging hiervan.

Fase 4: Tuin, terrein en Landschap

 • Schetsplan inrichting tuin, terrein of landschap
 • Beplantingsplan
 • Selectie hovenier en eventueel aannemer voor tuingerelateerde bouwwerken

Kortom: het gehele traject vanaf de eerste schets tot en met de uitvoering van de (ver)bouw, kunnen wij voor u verzorgen en begeleiden. Zoals de projecten u zullen laten zien, geldt dit zowel voor particulieren als bedrijven: nieuwbouw woningen, verbouw woning (aanbouw , interne wijzigingen, restylen), bijgebouwen, dakkapellen, houtbouw, schuurwoningen, hooibergen (als woning of bijgebouw), recreatieverblijven, kinderboerderij, nieuwbouw / verbouw bedrijfspanden, kantoren, tuinontwerp. Neem zeker een kijkje op onze fotopagina!