Zorgwoningen

Zorgwoningen

Wat zijn levensloopbestendige woningen?

Wilt u ook graag zo lang mogelijk in uw woning blijven wonen? Maak uw huis dan levensloopbestendig. Misschien heeft u al vaker gehoord van deze term. Maar wat zijn levensloopbestendige woningen eigenlijk?

Huidige situatie

De overheid wil dat mensen langer blijven werken. Zowel de AOW leeftijd als pensioenleeftijd zijn of worden verder verhoogd. Tegelijkertijd worden pensioenuitkering verlaagd en wil de overheid dat mensen die zorg nodig hebben, langer thuis blijven wonen. Dat betekent in de praktijk dat mensen – vooral ouderen – meer dan voorheen zelf voor voorzieningen en oplossingen moeten zorgen.

Geen zorgwoningen maar comfortwoningen

Wij willen dat u vooral kunt blijven genieten van uw woning ongeacht de omstandigheden. Ons uitgangspunt hierbij is: comfort voor nu is comfort voor later. Door uw woning aan te passen, verhogen wij uw woongemak en maken wij uw woning levensloopbestendig. Door nu vooruit te denken, maken wij uw woning geschikt voor de toekomst. Hierdoor verhogen wij de veiligheid, de duurzaamheid en uw woongenot voor nu en later.

Zorgtaken verdelen

Mensen die zorg nodig hebben, zijn voor de zorg vaak aangewezen op een mantelzorger. Dat is meestal een familielid. Maar ook mensen die met elkaar bevriend zijn, willen steeds vaker nabij elkaar wonen. Zodoende kunnen zij bepaalde zorgtaken onderling verdelen.

Mantelzorg of Kangoeroe woningen

Mantelzorgwoningen of kangoeroewoningen, zijn woningen waarbij meerdere mensen onder hetzelfde dak wonen, maar toch hun eigen faciliteiten en privacy hebben. De woonruimtes zijn zelfstandig. Wel kunnen bijvoorbeeld de tuin of andere ruimtes gedeeld worden.